ขั้นตอนการจองห้องพัก Skyline

  1. ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ กรอกข้อมูลรายละเอียด
    แบบฟอร์มใบจองห้องพักรายวัน
  2. โอนเงินยอดเงินทั้งหมดผ่าน บัญชี นาง ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
  3. ส่งรายละเอียดการจอง และ ใบจ่ายเงินมาทาง Email: skyline.crai@gmail.com และ s.tunpichart@gmail.com
  4. ท่านจะได้ใบตอบรับ ทาง email ไม่เกิน 2 วัน
    (ใบตอบรับคือการยืนยัน เพื่อนำไปแสดงในวันเข้าพัก)
  5. ทางบริษัทขอยกเว้นการคืนเงินหลังจากการออกใบตอบรับแล้ว