ขั้นตอนการจองห้องพัก Skyline

 1. ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ กรอกข้อมูลรายละเอียด
  แบบฟอร์มใบจองห้องพักรายวัน
 2. โอนเงินยอดเงินทั้งหมดผ่าน บัญชี นาง ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
 3. ส่งรายละเอียดการจอง และ ใบจ่ายเงินมาทาง                                                                                                   Email: skyline.crai@gmail.com
  s.tunpichart@gmail.com
  LINE:  skyline-kanok
 4. ท่านจะได้ใบตอบรับ ทาง email ไม่เกิน 2 วัน
  (ใบตอบรับคือการยืนยัน เพื่อนำไปแสดงในวันเข้าพัก)
 5. ทางบริษัทขอยกเว้นการคืนเงินหลังจากการออกใบตอบรับแล้ว